Tôm đất khô đặc biệt

900,000

Tôm khô loại 1 là đặc sản Đà Nẵng, được chế biến từ tôm đất sống canh tác 100% thiên nhiên. Được chế biến theo cách thủ công truyền thống.