Xem tất cả 7 kết quả

0.5KG

Tôm Tép Khô Đà Nẵng

Ghẹ sữa loại 1

250,000
1kg

Tôm Tép Khô Đà Nẵng

Khô gà lá chanh

350,000
1kg

Tôm Tép Khô Đà Nẵng

Rong biển khô

500,000
1kg
1kg